Alış-Veriş Sepeti
Sepetinizde 0 kitap bulunmaktadır
   Giriş
 
 Bilgisayar
 Elektronik
 Fizik/Kimya/Biyoloji
 Güncel Kitaplar
 Makina/İnşaat
 Muhasebe
 Pazarlama
 Sanat Tarihi
 Sözlükler/Referans Kitapları
 Tıp
 Uygulamalı Örnekli Belgeli Yayın
 İktisat/Maliye
 İstatistik-Matematik
 İşletme
FIYAT LISTESi

İKTİSAT/MALİYE

KİTAP ADI

YAZAR

YTL

İktisat 1

Lipsey

18

İktisat 2

Lipsey

18

Mikroekonomik Analiz

3. Tıpkı Basım- Rona Turanlı

25

Mikroekonomik Teori

Çev.Tamer İşgüden

13

Ortodoks Makro İktisada Giriş

Ahmet Çakmak

12

Uluslararası Ekonomi

Schuam

12

Türk Ekonomisi

Ahmet Kılıçbay

14

İktisat Politikası

Prof.Dr. Nazım Engin

10

İktisat Mikro J. Sloman

Çev. Ahmet Çakmak

25

İktisat Makro J. Sloman

Çev. Ahmet Çakmak

26.50

İktisat Giriş Ison-Wall YENİ

Çev. Ahmet Çakmak

25

Para Teori ve Politikası–MISHKIN-YENİ

Çev. İ. Ş.- A.Ç- S. Yavuz

22

Finansal Piyasalar ve Kurumlar MISHKIN YENİ

Çev. İ. Ş. – A.Ç. – S. Yavuz

22.50

İŞLETME

KİTAP ADI

YAZAR

YTL

İşletmelerde İşgücü Değerleme

Çev.S.Artan

7

İşletmelerde K.S.Planlama

O.Güvemli

8

Dizi Üretimin Esasları

Çev.Dr Mehmet ÖZKAN

2

PAZARLAMA

KİTAP ADI

YAZAR

YTL

Pazarlama İlkeleri

Çev. Yavuz Odabaşı

22

Pazarlama Araştırmasının Temelleri

Çev. İçlem Er

23

Uluslararası Pazarlama Stratejisi YENİ

Çev. İçlem Er

23

Hizmet Pazarlaması

Çev.B.Tenekecioğlu

5

Satış Teknikleri

Asuman Yalçın

4

SANAT TARİHİ

KİTAP ADI

YAZAR

YTL

Eskiçağ T.Anahatları-

Bülent İplikçioğlu                                                     

8

Sanat Tarihi Metodu         

Selçuk Mülayim

14

EKONOMETRİ/MATEMATİK/İSTATİSTİK

KİTAP ADI

YAZAR

YTL

Bilimsel Araştırma Yöntemi

Necla Çömlekçi

22

Analitik Geometri- 8. Baskı

Rüstem Kaya  

22,5

Çözümlü Analitik Geometri

Rüstem Kaya

15

Doğrusal Programlama

İmdat Kara

22

İstatistiğe Giriş

Şemsettin Bağırkan

14

İstatistik

A. Ayaydın/M. Turanlı

19

İstatistiksel Analiz

Şemsettin Bağırkan

14

Matematik Sayı Dizi Seriler

Türkân Gül

5

Temel İstatistik

Necla Çömlekçi

25

Yöneylem Araştırması

İbrahim Doğan

20

Lineer Cebir

Rüstem Kaya

19

MUHASEBE

KİTAP ADI

YAZAR

YTL

Muhasebe Denetimi

Hasan Gürbüz

14

Yönetim Muhasebesi Problemleri

Rıfat Üstün

14

MAKİNA/İNŞAAT

KİTAP ADI

YAZAR

YTL

Malzeme Bilimi

Kaşif Onaran

21,6

Malzeme Bilimi Problemleri

Kaşif Onaran

14

Makine Dizaynı

Çev.Yaşar Pancar

14

Sistem Dinamiği

Atalay Barkana

13

Betonarme Hesap Tabloları

Ruhi Aydın

5

Teknik Mekanik Statik

Sacit Oğuz

4

Plastik Şekil Verme

E.Sabri Kayalı

6

Yapılarda Yatay Burulma

Sacit Oğuz

4

Otto Dizel Motor

H.Grohe/Çev. Battal Kuşhan

22

FİZİK/KİMYA/BİYOLOJİ

KİTAP ADI

YAZAR

YTL

Fizik (Elektrik ve Magnetizma)

Kudret Özdaş

22

Teknolojinin Bilimsel İlkeleri

Editor: Prof. Dr. Önder Orhun

22

Hayvan Sistematiği

Yalçın Şahin

23

Ekoloji

Yalçın Şahin

22

Yaşam Bilimi (Genel Biyoloji)

Yalçın Şahin

23

TIP

KİTAP ADI

YAZAR

YTL

B. Beyin Tomografisi

 

5

Tıbbi Biyoloji Laboratuar

Ayşe Başaran

5

SÖZLÜKLER/REFERANS KİTAPLARI

KİTAP ADI

YAZAR

YTL

A.Türkçe Ekonomi Sözlüğü

Tamer İşgüden/Rona Turanlı

11

Alman Dilinin Fonetik Yapısı

Selen

6

İngilizce - Türkçe Ekonomi Sözlüğü

Tamer İşgüden

4

İngilizce Bilimsel Met.A.Çev.Kıl.

D.Irmak

15

İngilizce İşletme Sözlüğü

Rıfat Üstün

4

Matematik Formülleri Tabloları

Schuam

15

Toefl

 

7

GÜNCEL KİTAPLAR

KİTAP ADI

YAZAR

YTL

Para Kurulu

Prof. Dr. Suat Oktar

4.5

Başarı ve Zaman

Mc Kenzie

4

Enflasyon Hedeflemesi

Suat Oktar

5

Türkiye'de Çağdaşlaşma

Ahmet Kılıçbay

6

Osmanlıda Kadının Çalışma Yeri

Tiğince Oktar

  5

Siyasal Kalite

Gürcan Banger

4

EURO ve Türkiye-2000 Baskı

Prof. Dr. Suat Oktar-Suat Yavuz

5

BİLGİSAYAR

KİTAP ADI

YAZAR

YTL

Turbo Pascal 7.0

Çev.  Gürcan Banger

18

CNC Tezgahları

Ahmet Şekercioğlu

13

C++ Programlama

Gürcan Banger

18

ELEKTRONİK

KİTAP ADI

YAZAR

YTL

CMOS Elektronik Devreler

Gürcan Banger

5

Elektronik Devreler

Barkana

3

Popüler Elektronik

A.Kuzu

3

 

UYGULAMALI ÖRNEKLİ BELGELİ YAYINLAR DİZİSİ

KİTAP ADI

YAZAR

YTL

İthalat/İhracatta Akreditif İşlemleri

Atila Bağrıaçık

22

Kalite El Kitabı

Atila Bağrıaçık

5

Distribütörlük ve Servis Teşkilatı

Atila Bağrıaçık

8

İstatistik Proses Kontrol (İPK)

Besim Akın

8

Tek İdari Belge

Atila Bağrıaçık

18

Transit Ticaret (re-export) İşlemleri

Atila Bağrıaçık/Ahmet Güler

7

Sermaye Piyasası ve Borsa

Sudi Apak

6

İhracat Teşvikleri

Atila Bağrıaçık/Suat Yavuz

20

Yatırım Teşvikleri ve Ekleri

Atila Bağrıaçık

15

CE İşareti Nedir?, Nasıl Uygulanır?

Atila Bağrıaçık/Suat Yavuz

15

Örnekleme ve Numune Alma

Besim Akın

10

Hizmette Kalite Nedir?

Atila Bağrıaçık/Münevver Şimşek

15

Hata Türü ve Etkileri Analizi

Besim Akın

9

Kobilerde ISO 9000

Emin Sezer

6

Serbest Bölgeler

Atila Bağrıaçık

20

Dış Ticarette KDV ve Muhasebesi

2000-Baskı/Atila Bağrıaçık

18

ISO-9000 3. Hamur

Atila Bağrıaçık

12

  2 Kitap birlikte verilmektedir.  

ISO 9001-9002

Atila  Bağrıaçık

22

ISO 9001 El Kitabı

Atila  Bağrıaçık

 

  3 Kitap birlikte verilmektedir.  

ISO 9000 (3 Hamur)

Atila Bağrıaçık

25

İstatistik Proses Kontrol

Besim Akın

 

Kalite El Kitabı

Atila Bağrıaçık

 

Yerebatan Caddesi Salkim Sögüt Sokak Keskinler Is Merkezi No : 8/305 Cagaloglu/Istanbul - Telefon : 0 212 511 22 28 - Faks : 0 212 513 59 71